วิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

bird

วิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 5 รอบ ชุด”เจ้าฟ้านักอนุรักษ์”
เริ่มออกอากาศ 31 สิงหาคม 2558 ทางช่อง TNN24 รับชมย้อนหลัง