ข่าวประชาสัมพันธ์

rspg11

เปิดรับข้อเสนอโครงการ อพ.สธ.

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่นี่ Click

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled-1

กำหนดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

กำหนดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กำหนดส่งข้อเสนอโครงการภายใยวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

bird

วิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 5 รอบ ชุด”เจ้าฟ้านักอนุรักษ์” เริ่มออกอากาศ 31 สิงหาคม 2558 ทางช่อง TNN24 รับชมย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์

12

ขอเชิญเข้าชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน วันที่ 23-29 มีนาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

2907

กำหนดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  ประสานงานมายังมหาวิทยาลัยบูรพา  ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยบูรพา  แจ้งคณาจารย์  และนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และแผนปฏิบัติงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

ข่าวประชาสัมพันธ์

purple2

โครงการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ การปลูกพันธุ์ไม้สีประจำพระองค์(สีม่วง)

เพื่อเฉลิมฉลองในวโลกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๘

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเมืองทรัพยากร

การประชุมวิชาการและนิทรรศกาลทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2558 “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์